Voedselpark Amsterdam in Brussel

Brussel het hart van onze democratie. Een plaats waar het mijn inziens vooral over geldstromen gaat. Nu was er een bijeenkomst over de voedselstrategie van steden. Daar wil ik meer over weten. Daarbij is er in Brussel interesse in het burgerinitiatief Voedselpark Amsterdam. Voedselsystemen zijn verantwoordelijk voor ongeveer 30% van de wereldwijde uitstoot. In een tijd van opeenvolgende crises is het dringend nodig om iets te doen aan voedselsystemen, zodat iedereen toegang heeft tot gezond voedsel.

Hup in de trein, naar Brussel. Hier is een bijeenkomst van Eurocities. Hoe vinden we antwoorden op vragen zoals:

 • Welke keuzes maken de steden zelf wanneer het over voedsel gaat?
 • Hoe dragen steden bij aan een voedselproductie die duurzamer, eerlijker is voor producent en consument, circulair en gezond?
 • Bij productie van voedsel kijken we te veel verwijtend naar de boeren. Hoe blijven we met elkaar in gesprek?
 • Hoe kunnen we met voedselsystemen de schadelijke impact op het klimaat en milieu beperken?
 • Kunnen we productieketens verkorten?
 • Voedselverspilling verminderen hoe gaan steden dit doen?
De bijeenkomst van Eurocities.

Mariam Khan, City Councillor, Cabinet Member for Health and Social Care, Birmingham – deze stad heeft 1,5 miljoen inwoners – veel bewoners hebben geen toegang tot gezond eten. “We luisteren naar de bewoners wanneer het om onze voedselstrategie gaat. We betrekken mensen die niet direct betrokken zijn bij voedselproductie, de voedselketen. We proberen zoveel mogelijk verschillende bewoners te betrekken bij het opstellen van het voedselbeleid. Om de verschillende behoeftes te inventariseren. Voedsel gaat vooral ook over het sociale domein, hoe we met elkaar samenleven.”
Opvallend in Birmingham betalen ze de bewoners voor advies. Hier meer informatie over de voedselstrategie van Birmingham.

Mariam Khan, City Councillor, Cabinet Member for Health and Social Care, Birmingham

Financiële sector in niet bekend met stadslandbouw

Uiteraard gaat het ook over geld, we zijn in Brussel;-) De financiële sector in niet bekend met stadslandbouw. En de publieke sector weet niet veel over de eventuele investeerders. Er ontbreken goede data. Men wil wel samenwerken, maar weet elkaar niet goed te vinden, aldus Thom Achterbosch, Senior Researcher, Wageningen University and Research. Deze bijeenkomst laat de verschillen al goed zien, waar het hier om een podium, en zaal, vol vrouwen gaat, ligt dat in de financiële sector vaak toch net even anders. Het veranderen van een voedselstrategie gaat over het erkennen van andere waarden. En niet over exorbitante bonussen voor de hoogste op de apenrots. Wie maakt met de handen in de modder werken, ofwel stadslandbouw tot een aantrekkelijk sexy onderwerp?

Thom Achterbosch, Senior Researcher, Wageningen University and Research.

Wie gaat er mee naar Gent?

Tine Heyse, executive councillor for Environment, Climate and Housing, Gent, vertelt boeiend over het lokale landbouw beleid van deze stad. “De steden hebben mogelijkheden om te luisteren naar de boeren. We hebben het over nieuwere vormen van landbouw, en traditionele landbouw, we luisteren en praten veel.” Gent beschikt zelf over grond. Grond die kosteloos beschikbaar is gesteld voor stadslandbouw. Dat is noodzakelijk om het tot een succes te maken. Zie het als een stadspark, dat is ook ruimte die voor de gemeenschap beschikbaar is. De hoogste tijd voor een bezoek aan Gent.

Food a matter of Fem power. Vice burgemeesters van Milaan, Warschau, Guimarues, Thessaloniki, Gent, Birmingham, Oostende.

Waar blijft Amsterdam in dit verhaal?

Binnenkort viert Amsterdam zijn 750e verjaardag. Hoe mooi zou het zijn een groot agroecologisch stadspark, Voedselpark Amsterdam. Een groot park in de Lutkemeerpolder met een educatieve buurtkeuken, voedsel van het land. De Lutkemeerpolder in Amsterdam Nieuw West zou een ideale plek zijn voor dit cadeau, een nieuw stadspark, aan de bewoners van Amsterdam.

De Lutkemeerpolder
Terug in de trein op weg naar huis, vraag ik mij af, is er in mijn stad Amsterdam wel genoeg aandacht voor dit onderwerp? Zijn er genoeg middelen beschikbaar of rolt het geld nog steeds vooral richting de fossiele industrie. Zoals de honderden miljoenen voor de verlenging van Noord-zuidlijn richting Schiphol. Er is ons een voedselstrategie belooft. Eens zien waar o.a. wethouder Zita Pels dit voorjaar meekomt. Zou er ruimte zijn om Voedselpark Amsterdam te laten deelnemen binnen de plannen van de gemeente Amsterdam? Is er ruimte in Amsterdam voor een substantiële Stadslandbouw? En zo ja, waar? 
Met Jeffrey Spangenberg · Ecogoist, Commonist, Rurbanist: Food Council MRA / Voedselpark Amsterdam / Ark van de Smaak / De nieuwe Markt / Groen Punt / en nog veel meer.

Waarom komt biologisch boeren maar niet van de grond?

Met 4 % biologische landbouw hangt Nederland onderaan het lijstje van EU-landen. Terwijl de EU streeft naar 25 % biologische landbouw. Waarom neemt Nederland deze slechte positie in?

Wat staat ons in de weg?

Dit werd besproken tijdens de debatavond op 2 februari jl. in de Pletterij in Haarlem. De vraag “Waarom komt biologisch boeren maar niet van de grond?” stond centraal.
Als belemmeringen voor biologische boeren werden genoemd: de beperkte afzetmogelijkheden, de prijs van de grond en het gebrek aan moed bij de politiek om (impopulaire) maatregelen te nemen.

Boerderij De Boterbloem in Amsterdam
Nederlanders geven gemiddeld minder geld aan voedsel uit dan de inwoners van veel buurlanden. Door de huidige inflatie is de afzet en export van biologische producten gedaald.


Als tweede belemmering wordt de grondprijs genoemd. Biologische melkveehouderij vraagt om meer grond óf om minder koeien. De grond is duur, dus extra grond kopen loopt in de papieren. Kies je voor het reduceren van de veestapel, dan wordt je melkproductie minder, gebruik je een deel van je stallen niet, terwijl de lening voor je stallen mogelijk nog afbetaald moet worden.
Het omschakelen van ‘regulier’ boeren naar biologisch boeren kost geld. Pas als je een biologisch keurmerk hebt, kun je biologische producten tegen een biologische prijs verkopen. Om dat te bereiken heb je wel een paar overgangsjaren nodig. Daarom is het nodig om een omschakelingsplan te maken, aldus biologische boer Jan Krook (voornamelijk akkerbouw), die 20 jaar geleden al overgestapt is.

Wazige foto van de debatavond;-)

Als derde belemmering worden overheid en politiek genoemd. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (L, N en V) toont weinig initiatief om de omschakeling naar biologisch boeren te ondersteunen. Een aantal organisaties op het gebied van biologisch boeren wil niet wachten op de overheid en heeft een ‘Groenboerenplan’ opgesteld. Dit plan met 10 aanbevelingen voor een nieuwe perspectief voor boeren en tuinders “Kies nu voor een échte omslag van ons landbouw- en voedselsysteem” is afgelopen zomer aangeboden aan de ministers van L, N en V. Bestuurslid van Land van Ons, Janneke Hoekstra, die in het verleden werkzaam is geweest op het ministerie van Landbouw, stelt dat een vertegenwoordiging van biologisch boeren ook aan tafel moet zitten bij de minister en moet deelnemen aan het landbouwakkoord.

Wij zijn ook aanwezig bij het debat. Onze situatie is wat anders. Iris Poels licht toe: Wij hebben geen gebrek aan een afzetmarkt in Amsterdam. Ons probleem is juist dat de gemeente niet wil terugkomen op eerdere afspraken. Er zijn toezeggingen gedaan om een distributiecentrum te bouwen in de Lutkemeerpolder, de enige vruchtbare, pesticidevrije landbouwgrond van de stad. Dit gebied is ook van grote waarde wat betreft natuur en biodiversiteit. Amsterdam kijkt te veel naar het verleden en is niet op de toekomst gericht. Een probleem is dat de financiële waarde van de grond daalt als je het omzet van bestemming industrie naar bestemming landbouw. Amsterdam wil daar niet aan. Het bestemmingplan van de polder wordt gedeeltelijk herzien, maar dat zet te weinig zoden aan de dijk.


Liesbeth Soer van de Aardpeer en werkzaam bij de Triodos Bank oppert om de juridische weg te bewandelen en te onderzoeken of met behulp van bestaande regels verandering bewerkstelligd kan worden. Vraag ook aandacht voor het belang van toekomstige generaties – mensenrechten -, die gebaat zijn bij groen, bij een gezonde leefomgeving, bij landbouw die natuurvriendelijk is, bij toegang tot gezond voedsel in de nabijheid van de stad.

De Lutkemeerpolder ideale plek voor Biologische landbouw dreigt te worden vernietigd

Lucie Snoeker 4/3/2023

Debat en Cultuurcentrum de Pletterij in Haarlem organiseert in samenwerking met HaarlemFoodFuture in het voorjaar van 2023 een serie van 3 debatten. Op 2 februari was het eerste debat.


Tip: zie https://www.pletterij.nl/

DO 16 FEB – 2E DEBAT – ”TRUE PRICE”
Di 7 maart – 3E DEBAT – vertegenwoordigers van politieke partijen die aan de Statenverkiezingen in gesprek over de (nabije) toekomst van de biologische landbouw in Noord-Holland.

Moestuincursus Natuurlijk tuinieren

START: 19 februari 2023 

Update 13/1 cursus zit VOL alleen nog inschrijven voor wachtlijst

Beginnende moestuinders. Echter de ervaring leert dat er ook mensen met ervaring aansluiten. Je kan deze lessen zien als een soort kruisbestuiving in kennis en inspiratie. Heb je behoefte aan theorie maar wil je ook praktisch aan de slag? Voor iedereen vanaf 12 jaar, die meer wil weten over natuurlijk tuinieren, of dit nu gaat om tuinieren in je eigen tuin, op je balkon of in de vensterbank.

 • Locatie Stadsboerderij Zimmerhoeve – Schimmelstraat 44, Amsterdam
 • 5x op zondag februari 2023 – juli 2023 TIJD  13.30 – 15.00 – laatste les iets langer ivm lunch

  1.    19 feb           Introductie wat is natuurlijk tuinieren
  2.   12 maart       Zaaien/kiemen/teeltplan tips
  3.   23 april         Strijden/sturen/plaagdieren
  4.     4 juni          Onderhoud/water/stekjes ruilen/poten
  5.     9 juli           Oogsten lunchen! – iets langere les

  Kosten voor 5 lessen – 50 euro -Stadspas 25 euro Jongeren (12 – 25 jaar) – 25 euro
  Aanmelden via: https://forms.gle/EHRcjwrV7stkHFjM6

Deze cursus maakt onderdeel uit van het project De Eetbare Stoep

Inspiratie natuur wandeling

De afgelopen weken mocht ik verschillende groepen de schoonheid en kwetsbaarheid van de stadse natuur laten zien. Geweldig om te doen!

Pesticiden action week

Zo liep ik in het begin van deze week met medewerkers van een bank. Gisteren ging ik wandelen met een groepje mannen uit o.a Eritrea, Afghanistan en Syrië  Zij kregen een rondleiding  over De Tuinen van Westerpark. Ondertussen deelde ik informatie uit over de #pesticideactionweek Ik informeerde ze over het gifgebruik in de reguliere land/tuinbouw, het risico voor hun gezondheid.

Regenwater

We spraken ook over verzilting in Nederland, de klimaatsverandering en het belang van een gezonde bodem. Het woord insectenhotel was aanleiding voor grote hilariteit. 
Verder liepen we vooral te genieten in het park. Ondertussen leerde ik ook over landbouw in Afghanistan of Eritrea. Het regenwater opvangen op verschillende creatieve manieren, is iets wat ik (jullie) ook meer zou(den) moeten doen.
Het zijn heerlijke dagen, de stralende zon is in de maand een cadeautje. Veel bomen staan in bloei, prachtige magnolia’s. De bloeiende narcissen, blauwedruifjes en tulpen, maken het af. 

Inspiratie

Op een ontspannen wijze, laat ik ter inspiratie verschillende duurzame tuinprojecten zien. Buurtgenoten, collega’s, klasgenoten leren elkaar beter kennen.  Met een groepje van max 10 personen lopen we in 1,5  uur, langs de Soeptuin, project W.U.R.M., de ecologische kwekerij Groen Genoegen, Compostela, De Eetbare Stoep, De Stadsboerin. Ondertussen krijg je ook praktische informatie voor thuis. Zoals composteren op je aanrecht, in een melkpak. Hoe kweek ik aardappelen op het balkon? Zaai eens wat boekweit in de geveltuin! Hoe maak ik zelf potgrond (zonder turf en kunstmest!)? Etc etc
Geniet van het voorjaar!


Wil je meer informatie, ook een keer meelopen neem contact met mij op irispoels@gmail.com of 06-41255361

Op zoek naar groen in het red light district

Begin maart 2022 maakte we een wandeling: Op zoek naar groen in het Red Light District. Ofwel hoe groen zijn de Wallen eigenlijk? Op zoek naar de biodiversiteit in het meest versteende én oudste stukje van Amsterdam: De Wallen.  Loop en help mee zoveel mogelijk “groen” tussen de stoeptegels in kaart te brengen. De wandeling duurde 2 uur.

Je hoeft zeker geen expert of bioloog, te zijn om mee te wandelen! Een goede dosis nieuwsgierigheid en een hart voor stadsenatuur is genoeg. Door de plekjes natuur in het Green Light District te labelen met foto’s en informatie, krijgen we een vollediger beeld hoe groen de Wallen nou eigenlijk echt zijn! 

En we bedenken als betrokken bewoners van Amsterdam wat er groener kan, bloembakken boven plas hoogte! Of hang meer groene slingers op zoals bijvoorbeeld het project dat nu in Haarlem plaatsvindt. Dit zou ook mooi op de wallen kunnen. Toch? Tijdens de wandeling ruimen we ook zwerfvuil op.

Een heerlijke ochtend op de wallen. Green licht in plaats van Red light. Een IVN natuurwandeling, op zoek naar groen. Op zoek naar de stoere stoepplantjes, die in dit oude en drukke, meest  versteende stukje stad, toch weten te overleven. Hoe knap! Er wordt veel natuurkennis gedeeld en uitgewisseld. De wandeling duurt 2 uur. Een vrijwillige bijdrage wordt overgemaakt naar giro 555

Wandel je mee?

Vandaag start ik een wandeling. Een wandeling die hopelijk lang gaat duren.

Het is een wandeling in mijn hoofd naar de mooie groene plekjes op deze aardbol die ik heb bezocht. En de plekken die ik ga bezoeken.

Plekken en belevenissen in de natuur die ik graag met jullie deel. Mijn overtuiging is dat verbonden zijn met de natuur je een gelukkiger mens maakt. Hiervoor hoef je niet in de natuur te wonen. Ik woon zelf al 30 jaar op 3-hoog in Amsterdam. Vanuit deze plek is het heerlijk dat je zo te voet of op de fiets de horizon ziet. De vrijheid die ik ervaar in de natuur vind ik enorme rijkdom.

Wat kan je op dit blog verwachten:

 • Groene uitstapjes
 • Af en toe een gast blog
 • Een zoektocht naar een groener leven

Wandel je mee?